Vážené dámy, vážení pánové

Je mi potěšením pozvat Vás na XXI. mezinárodní kongres, který pořádá ORL klinika 3.LF UK a FNKV.

Zvažovali jsme pečlivě jakou tematiku zvolit, rozhodli jsme se zaměřit naši pozornost na problematiku tinnitu jakožto mezioborovému multidimenzionálnímu problému.

Proto jsou přizvání řečníci nejen z různých evropských států, ale rovněž i specialisté různých lékařských disciplín.

Dalším nosným tématem je diagnostika a léčba akutních stavů v našem oboru.

Setkání je pořádáno v rámci pravidelných akcí České společnosti ORL, chirurgie hlavy a krku. Patronát nad sjezdem převzali: primátor hlavního města Prahy, děkan 3.LF UK a ředitel FNKV.

Doufám, že setkání přinese užitečné poznatky, inspirativní diskuzi a dobrou společenskou úroveň.

Ať se nám všem daří!Upřímně

Doc. MUDr. Dr. med. Aleš Hahn, CSc

PROGRAM   |   REGISTRACE   |   MÍSTO KONÁNÍ   |   VYSTAVOVATELÉ   |   MINULÉ ROČNÍKY   |   KONTAKT