Vážení a milí kolegové

Dovoluji si Vás pozvat k dalšímu, tentokrát již 22.ORL kongresu, který se bude konat opět v hotelu CLARION.
Když se ohlédnu zpět uspořádali jsme naše setkání v různých kongresových centrech: Hotel Ambassador, Hotel Praha, Hilton, ÚVN Praha, Nemocnice na Homolce.
Myslím, že s místem posledního setkání - a to byl Hotel Clarion - jsme mohli být spokojeni: a to jak posluchači, tak i naši obchodní partneři. Všichni měli pohodlí a dostatek prostoru.
Nezakrývám, že Hotel Hilton je jaksi atraktivnější, podobně to platí i Hotelu Ambassador. Nicméně ekonomická situace současné doby nám naše možnosti poněkud limituje a tak doufám, že Vás budu moci spolu s ostatními pozdravit na Zelený čtvrtek ( vzhledem k velké denzitě vědeckých akcí ORL společnosti v jarních měsících a omezené nabídce kongresových center jsme museli zvolit předvelikonoční termín ) v pěkném prostředí Hotelu Clarion.

Kongres se koná pod záštitou primátora hl.m. Prahy a děkana 3. LF UK

Milí přátelé,

Tematicky jsme tentokrát zvolili spíše volnější , multidisciplinární zadání s pevnou vírou, že budete s prezentovanými sděleními i s celkovou společensko gastronomickou úrovní spokojeni.
Naše jednání není pozoruhodné jen pořadovým číslem 22, ale i skutečností, že se uskuteční takříkajíc v předvečer 41. sjezdu Neurootologické a Equilibriometrické společnosti vedené profesorem Claus Frenz Claussenem který se bude konat právě v Praze a jehož organizací jsme byli pověřeni. Je to pro nás velká čest a výzva a doufáme, že svými náměty v přípravné fázi a následnou účastí přispějete ke zdárnému výsledku této ojedinělé akce, která se uskuteční prvně v ČR.

Dovolte mi, abych při příležitosti konání kongresu ORL popřál čestnému předsedovi Otoneurologické sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Prof. MUDr. Miroslavovi Novotnému CSc., vše nejlepší a hlavně pevné zdraví k jeho významnému životnímu jubileu.Upřímně

Doc. MUDr. Dr. med. Aleš Hahn, CSc

PROGRAM   |   REGISTRACE   |   MÍSTO KONÁNÍ   |   VYSTAVOVATELÉ   |   MINULÉ ROČNÍKY   |   KONTAKT