Témata kongresu:
Multidisciplinární diagnostika v otoneurologii
Traumata – whiplash injury
Varia

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
V. Budková
A. Hahn
R. Holý
A. Hrdlička
J. Jeřábek
J. Mártonová
L. Otruba
B. Štefflová
J. Vydrová

9.00 – 9.15 Úvod
9.15 – 9.35 Perilymfatická píštěl , náhlá nedoslýchavost, indikace k plombáži L.Otruba
9.35 – 9.55 Otologické nálezy u 51 nemocných s autoimunitním onemocněním B.Štefflová
9.55 – 10.15 Vliv vakcinace kvadrivalentní vakcinou na rekurenci papillomatosy hrtanu. J.Vydrová, Dubová J., Bendová O., Šram F., Tachezy R., Hamšíková E.
10.15 – 10.35 Ultrasonografické nálezy na extrakraniálních cévách u nemocných s tinnitem. J.Vydrová, Kotasová Z., Dvořáková H., Bendová O.
10.35 – 10.55 EGb 761 laser v léčbě tinnitu A. Hahn
10.55 – 11.15 Homeopatie v ORL V. Budková
11.15 – 11.35 Obraz Whiplash injury v stabilometrii tetrax A.Hahn
11.35 – 12.15 Coffee break
12.15 – 12.35 Metody vyšetřování poruch spánku z pohledu ORL lékaře A. Hrdlička
12.35 – 12.55 Tetrax stabilometrie a spánková deprivace J.Mártonová
12.55 – 13.15 Aplikace gamma nože u nádorů statoakustického nervu R. Holý
13.15 – 13.35 Manuál diagnostiky závratí J. Jeřábek
13.35 – 14.00 Diskuze
14.00 Oběd
PROGRAM   |   REGISTRACE   |   MÍSTO KONÁNÍ   |   VYSTAVOVATELÉ   |   MINULÉ ROČNÍKY   |   KONTAKT