Vážení kolegové a přátelé,

Je pro mne mimořádným potěšením, že Vás mohu pozvat na náš již 23. Otoneurologický kongres, který je zároveň i jubilejní akcí u příležitosti 60 let zahájení výuky ve Fakultní nemocnici na Královských Vinohradech, nyní výukové základny 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Není jistě náhodou, že právě tato fakulta se věnuje po několik desetiletí výuce otoneurologie, na její půdě vznikla rovněž i monografie s tímto tématem.

Neméně významný je i fakt, že toto vědecké setkání je pořádáno jako XLI. zasedání Světové otoneurologické společnosti (Neurootologic and Equilibriometric Society). Tento fakt klade veliké nároky jak na organizátory tak i domácí účastníky.

Jde o zcela ojedinělé setkání, které je oceněním pro celou česko – slovenskou otoneurologickou komunitu, která se aktivním způsobem podílí na rozvoji této významné interdisciplinární entity. Je pokračovatelkou tradice J.E.Purkyně a prohlubuje dále aktivně odkazy E. Černého, M. Holuba, V. Chládka, B. Uchytila a dalších význačných otoneurologů.

Je všeobecně známý fakt, že symptomy jako například tinnitus, vertigo postihují velmi významnou část společností ve vyspělých zemích a negativním způsobem ovlivňují kvalitu života postižených.

Tematika kongresu postihuje ovšem nejen otoneurologii či, chcete-li, neurootologii, ale její záběr je daleko širší: týká se poruch chuti, čichu, pozornost bude věnována i problematice dopravních úrazů - včasné diagnostice latentních postižení, které se mohou z těchto úrazů vyvinout.

Přáním prof. C. F. Claussena - průkopníka moderní otoneurologie, prezidenta NES a hostujícího profesora Univerzity Karlovy v Praze - je aby v naší metropoli proběhlo významné evropské setkání, kterého se účastní i početná skupina zámořských odborníků a došlo tak k smysluplné a užitečné konfrontaci názorů, diagosticko – terapeutických schémat na tyto a další problémy.

Milí přátelé,

dovolte mi proto, abych Vás co nejsrdečněji pozval k účasti na tomto ojedinělém setkání, pevně věřím, že přispějete k dobré odborné a společenské úrovni kongresu a odnesete si množství poznatků pro svou práci.


Upřímně

Doc. MUDr. Dr. med. Aleš Hahn, CSc

PROGRAM   |   REGISTRACE   |   MÍSTO KONÁNÍ   |   VYSTAVOVATELÉ   |   MINULÉ ROČNÍKY   |   KONTAKT