Vážení přátelé, drazí kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozval jménem organizátorů a rovněž osobně k jubilejnímu 25. mezinárodnímu kongresu, který pořádá ORL klinika 3. LF a FNKV ve spolupráci s Českou společností ORL, chirurgie hlavy a krku a ČLK.

XXV. ročník kongresu Vinohradských dnů se bude konat dne 21. dubna (čtvrtek) 2016 v hotelu angelo Hotel Praha, Praha - Smíchov.

Tentokrát se zaměříme na novinky v ORL (tedy nikoliv pouze v otoneurologii ) a tak budou přednášena témata, která jsou velmi aktuální v celém rozsahu našeho zajímavého oboru.

Doufám, že setkání přinese užitečné poznatky, inspirativní diskuzi a dobrou společenskou úroveň.

Budu se velmi těšit na setkání s Vámi a doufáme, že Vaše účast bude podobná, jako na minulých ročnících.


Upřímně

Doc. MUDr. Dr. med. Aleš Hahn, CSc

PROGRAM   |   REGISTRACE   |   MÍSTO KONÁNÍ   |   VYSTAVOVATELÉ   |   MINULÉ ROČNÍKY   |   KONTAKT