Vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vás jako každoročně pozval na náš kongres, který se bude konat 18. dubna 2019 v prostorách hotelu Iris Eden v Praze.

Témata kongresu budou velmi různorodá. Kromě úvodního bloku věnovanému dopravním úrazům, opěrkovému traumatu jeho prevenci, diagnostice a možné léčbě, budou diskutována i další témata jako oto - rinochirurgie, spánková medicína a jiné. Problematika oboru ORL tak bude prezentována v celé šíři.

Jsem velmi potěšen, že pozvání k aktivní účasti přijali přední odborníci z celé republiky, značná část se jich – shodou okolností – aktivně podílela na přípravě zásadní odborné publikace v ORL. Tato monografie bude v době konání sjezdu k dispozici.

Věřím, že tento kongres – podobně jako tomu bylo vždy v minulosti – přinese řadu přátelských setkání a bude pro Vás přínosem.


Registrační poplatky:
Lékař/ka – 1680 Kč
Zdravotní sestra – 880 Kč
Důchodce – 880 Kč
Jiné – 1680 Kč


S přáním všeho dobrého
Aleš HahnDear friends,

Let me invite you, as every year, to our congress, which will take place on 18th April 2019 in the premises of Iris Eden in Prague.

The congress topics will be very diverse. In addition to the introductory block dedicated to traffic injuries, namely whiplash injury, its prevention, diagnosis and possible treatment, other topics such as oto / rhino surgery, sleep medicine and others will be discussed. The issue of ENT will thus be presented in its entirety.

I am very pleased that prominent experts from all over the country have - as well as from abroad - accepted the invitation to take an active part; Among them are also the co-authors of my monography which will be available at the time of the congress.

I believe that this congress - like it has always been in the past - will bring several friendly meetings and will be of benefit to you,

With respect and humility
Aleš HahnLiebe Freunde,

Ich lade Sie wie jedes Jahr zu unserem Kongress ein, der am 18. April 2019 in den Räumlichkeiten von Iris Eden in Prag stattfinden wird.

Die Kongressthemen sind sehr unterschiedlich. Neben dem Einführungsblock für Verkehrsunfälle, Peitsschleudertrauma, Prävention, Diagnose und mögliche Behandlung werden weitere Themen wie Ohren / Nasenchirurgie, Schlafmedizin und andere Themen diskutiert. Das Thema HNO wird somit vollständig dargestellt.

Ich freue mich sehr, dass prominente Experten aus dem ganzen Land der Einladung zu einer aktiven Teilnahme gefolgt sind, unter ihnen auch diejenige sind, die an der meinen Monographie teilgenehmen haben. Diese Monographie wird zum Zeitpunkt des Kongresses verfügbar sein.

Ich glaube, dass dieser Kongress - wie schon immer in der Vergangenheit - eine Reihe freundlicher Begegnungen mit sich bringt und für Sie von Nutzen sein wird.

Mit Respekt und Demut
Aleš Hahn

PROGRAM   |   REGISTRACE   |   MÍSTO KONÁNÍ   |   VYSTAVOVATELÉ   |   MINULÉ ROČNÍKY   |   KONTAKT